بو رونالدونو گروگان توتساز بیلیرسیز ائلیه بیلرسیز بوتون بلوک اولموش پول لاری اوبیری اولکه لردن آلا بیله سیز

بیر سیاسی متفکر و من التوفیق

سه شنبه 28 شهریور 1402
بؤلوملر : گولملی سوزلر,